it rjesenja

Dodatne druge usluge koje nudimo

Naše usluge prilagođene su tako da zadovolje potrebe klijenta od osnivanja firme pa tokom cijelog njenog postojanja u skoro svim segmentima administrativno - pravno - ekonomsko - finansijskog aspekta poslovanja.

  1. Osnivanje preduzeća i radnji
  2. Sistem platnog prometa sa bankama
  3. Obilaske klijenata
  4. Sistem ličnog poreskog savjetnika
  5. Radne dozvole strancima
  6. Izrada pečata i štambilja
  7. Rent Assistent - možemo dati na ispomoć nekog od naših radnika po potrebni posla
  8. Nudimo stranim firmama, odnosno njihovim osnivačima da na našoj adresi registruju sjedište svoje firme gdje bi imali mogućnost kontakt osobe, telefona, te adrese za pristizanje pošte